Hjärtcentrum

Utredningar, behandlingar och hälsoundersökningar

Våra utredningar och besök

Mottagningsbesök kardiolog

Vid ett mottagningsbesök hos kardiolog finns tid för att resonera kring symtombild, och tidigare sjukdomar och pågående behandlingar.

Läkaren gör en allmän undersökning inklusive EKG och Blodtrycksmätning. Man stämmer av vidare utredning och om några undersökningar behövs. Man bestämmer om någon behandling behöver initieras eller justeras. Man kommer överens om återbesök.

Ett mottagningsbesök är maximalt 25-30 minuter långt.

1750 kronor

Ultraljud av hjärtat

Ultraljud av hjärtat är en viktig och många gånger oundgänglig undersökning som i detalj visar hjärtats struktur och funktion.

Klaffar, hjärtrum, hjärtsäck och aorta i thorax dokumenteras och värderas vid en undersökning.

4000 kronor

Arbets-EKG

Arbets-EKG är en central metod för att mäta hjärtats och kroppens reaktion vid fysisk belastning.

Undersökningen är främst utarbetad för att utesluta sjukdom i hjärtats kranskärl men ger också många viktiga resultat rörande rytm, blodtrycksreaktion och arbetsförmåga.

Denna undersökning används både vid utredning och för att följa upp behandling.

4000 kronor

Långtids-EKG

Långtids-EKG innebär att man med hjälp av en liten men högteknologisk utrustning registrerar EKG kontinuerligt, oftast mellan 3-5 dygn men ibland ända upp till 14 dygn.

4000 kronor

Långtids-Blodtryck

Långtids-Blodtryck är en utomordentlig metod som gör att man kan värdera blodtrycket under ett till två dygn.

Genom upprepade automatiska mätningar kan blodtrycket under såväl vila som aktivitet registreras.
Dessa ligger sedan till grund för att värdera om högt blodtryck föreligger eller inte.

4000 kronor

Ergospirometri

Ergospirometri är en förfinad utredningsmetod som visar på bland annat arbetsförmåga, aerob tröskel och andningsreserv, genom att mäta syreupptag och koldioxid produktion under arbete.

Ergospirometri används både som utredning kring sjukdom eller misstanke om sjukdom och till att värdera idrottarens förmåga och träningsstrategi.

En undersökning med Ergospirometri innehåller alla delar i ett vanligt Arbets-EKG, en spirometri före arbetet och en kontinuerlig mätning av gasväxlingen. Ergospirometri är mer tidskrävande och ryms inte under ett normalbesök. Vi rekommenderar att du kontaktar receptionen för att göra din bokning.

5200 kronor

Sömnapnéutredning

Sömnapné är en mycket vanligt förekommande problematik som kan orsaka och förvärra flera sjukdomstillstånd och symtom som kronisk trötthet, förhöjt blodtryck, spä på det metabola syndromet och förvärra överviktsproblematik.

Sömnapné kan trigga hjärtarytmi och i en förlängning leda till ischemisk hjärtsjukdom . Utredning av sömnapné görs med hjälp av en utrustning som registrerar fyra parametrar parallellt och kontinuerligt under en natt: syresaturationen, luftflöde över näsa och mun, andetagsrörelse och läge.

En registrering ger den information som behövs för att värdera förekomsten av sömnapné, graden av sömnapné och vilken metod som är bäst lämpad för att behandla sömnapné.

4700 kronor

Våra paketerbjudanden och hälsoundersökningar

Stora paketet

Detta är vår absolut mest populära och oftast rekommenderade utredningspaket.

Stora paketet lämpar sig som en förstagångsutredning eller som grundutredning vid en specifik frågeställning.

Besöket bokas som ett enkelbesök men ett återbesök efter provtagning och för Arbets-EKG planeras vid det första besöket

6800 kronor

I paketet ingår:

Kompletta paketet arytmi

Detta paket riktar sig till alla där en mer omfattande utredning önskas eller är indicerad.

Lämpar sig när man behöver utreda en konstaterad arytmi eller om en störning i hjärtrytmen misstänks.

9500 kronor

I paketet ingår:

Kompletta paketet hypertoni

Detta paket riktar sig till alla där man misstänker eller har konstaterat högt blodtryck.

9500 kronor

I paketet ingår:

Kompletta paketet ischemi

Detta paket riktar sig till alla där en mer omfattande utredning önskas eller är indicerad.
Lämpar sig när man behöver utreda en misstänkt kranskärlssjukdom.

9500 kronor

I paketet ingår:

Stora idrottspaketet

Detta paket riktar sig till alla idrottare som önskar en god översyn av hjärtstatus. Lämpar sig även när man behöver utreda en konstaterad eller misstänkt problematik från hjärtat eller lungor.

9900 kronor

I paketet ingår:

Stora paketet sömnapné

Lämpar sig när man behöver utreda en sömnapné och göra en grundlig hjärtutredning i samma sekvens.

9900 kronor

I paketet ingår:

Intyg

Är du inom en yrkeskår där det krävs ett arbets-EKG eller någon annan form av specialintyg som till exempel för piloter, brandmän och yrkesdykare eller någon form av höghöjdsarbete.

I samarbete med Airmedic erbjuder vi en mängd olika specialintyg.

Enkelt intyg


Enkelt intyg där kardiologbedömning efterfrågas.
Vid ett besök går man igenom intygsmall om sådan finns.
En allmän undersökning inklusive EKG och blodtryck.
Intyget fylls i och lämnas ut eller skickas till beställaren.

4200 kronor

Intyg med arbets-EKG

Intyg där Arbets-EKG krävs.
Vid ett besök går man igenom intygsmall om sådan finns.
En allmän undersökning inklusive EKG, blodtryck och arbets-EKG.
Intyget fylls i och lämnas ut eller skickas till beställaren.

5600 kronor

Intyg med Ultraljud av hjärtat

Intyg där Ultraljud av hjärtat krävs.
Vid ett besök går man igenom intygsmall om sådan finns.
En allmän undersökning inklusive EKG, blodtryck och Ultraljud.
Intyget fylls i och lämnas ut eller skickas till beställaren.

5600 kronor

Konsultationer

Telefonkonsultationer

För genomgång av resultat av en utredning eller för uppföljning kring en behandling är en telefontid ett bra alternativ. En telefonkonsultation är maximalt 10 minuter lång.

700 kronor

Video-/onlinekonsultationer

För genomgång av resultat av en utredning eller behandling eller som en planering kan en video-konsultation vara ett bra alternativ. En onlinekonsultation är cirka 15 minuter lång.

1100 kronor