Om oss

Mattias Raud, är kardiolog och arbetar med kardiologi sedan 2004. Arbetade företrädesvis inom slutenvården från 2000 till 2012. Under de senare åren på Universitetssjukhuset i Örebro (USÖ) och dessförinnan på Mälarsjukhuset och Södersjukhuset.

Sedan 2012 driver och utvecklar Mattias Raud Hjärtcentrum Gamla Stan och Mälardalen med mottagning i Gamla Stan i Stockholm och på Nätverksgatan i Västerås.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Lindholm, kardiolog med bred erfarenhet och klinisk skicklighet. Martin arbetar med ischemisk hjärtsjukdom och invasiv kardiologi. Deltar i mottagningsarbetet och är även del av den expertgrupp som är knuten till Hjärtcentrum för råd och stöd när behov uppstår.

Martin Lindholm

Martin Lindholm

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Ohrling, endokrinolog och diabetolog med lång och gedigen klinisk erfarenhet. Hans tar emot remisser men erbjuder även mottagningstider till dig som inte har remiss. Han utreder och behandlar hormonella sjukdomar som sköldkörtelsjukdom, kortisolrubbningar, kalcium- och bisköldkörtelrubbningar, osteoporos, testosteronbrist och övriga sjukdomar i binjurar och hypofysen. Grundliga och målinriktade utredningar och kompetent behandling som vi alltid eftersträvar på Kardio- Endokrint Centrum /Hjärtcentrum Gamla Stan.

 

 

 

 

 

 

Hans Ohrling

 

Anders G Olsson, Professor, kardiolog och specialist i internmedicin. En av världens främsta experter på tillstånd med lipidrubbningar (höga kolesterol och triglycerider). Han erbjuder nu patienter med redan konstaterade lipidrubbningar och andra orsaker till förhöjd kardiovaskulär risk kompletterande utredning, uppföljning och behandling. På Anders G Olssons mottagning är även patienter välkomna som inte tidigare är utredda. Mottagningen är öppen för dig med remiss såväl som för dig som inte har någon remiss.

Prof Anders Olsson

Prof Anders G Olsson

David Olsson, kardiolog med hjärtrytmrubbningar, arytmier, som specialområde. Har stor erfarenhet av behandling med pacemaker och implanterbar defibrillator. Håller i arytmiverksamhet på Hjärtcentrum genom specialmottagningar, genomgång av långtids-EKG samt genom att utarbeta de viktiga rutinerna kring uppföljning och justering av antiarytmiska läkemedel. David är även del av den viktiga specialistpanelen som leder och utvecklar arbetet på Hjärtcentrum. Mottagningen är öppen för dig med remiss såväl för dig som inte har någon remiss.

 

 

 

 

 

 

 

David Olsson

 

Irina Dioubanova, Kardiolog och Klinisk fysiolog med ultraljudsutredningar som specialområde. Irina kommer att hjälpa till med komplicerade ultraljudsbedömningar samt utvecklar och leder kvalitetsarbetet inom den fysiologiska diagnostiken. Irina kommer även att delta i den allmänna mottagningen i mån av tid.

 

Eva Berntsson, specialistsjuksköterska med gedigen erfarenhet. Erbjuder tider för provtagning, spirometrier, vaccinationer, livsstilsrådgivning samt håller i kontakten och strukturerar uppföljningen efter vissa läkemedelsjusteringar. Telefonrådgivning tre förmiddagar i veckan eller efter överenskommelse.

 

 

 

 

 

 

 

Eva Berntsson

Kontakta oss.

Hjärtcentrum och Läkarmottagningen Munkbron bedriver ett kontinuerligt samarbete med flera subspecialiteter för att på bästa sätt utveckla verksamheten i enlighet med de senaste vetenskapliga landvinningarna.