Om oss på Hjärtcentrum

Mattias Raud

Mattias Raud är specialist i Kardiologi och har arbetat med Kardiologi kontinuerligt sedan 2004.

Mattias Raud är grundare av och driver Hjärtcentrum Stockholm och Mälardalen sedan 2012.

Han har en bred klinisk kompetens och arbetar med alla allmänkardiologiska tillstånd och utredningar.

Han arbetade fram till starten av Hjärtcentrum på Universitetssjukhuset i Örebro (USÖ) och dessförinnan på Mälarsjukhuset och Södersjukhuset.

Martin Lindholm

Kardiolog med bred erfarenhet och klinisk skicklighet.

Martin arbetar med ischemisk hjärtsjukdom och invasiv kardiologi.

Deltar i mottagningsarbetet och är även del av den expertgrupp som är knuten till Hjärtcentrum för råd och stöd när behov uppstår.

Hans Ohrling

Genom ett väl utvecklat samarbete mellan Hans Ohrling och Hjärtcentrum
kan vi erbjuda en komplett endokrinologisk och diabetologisk mottagningstjänst.

Hans Ohrling är Endokrinolog och diabetolog med lång och gedigen klinisk erfarenhet.
Hans tar emot remisser men erbjuder även mottagningstider till dig som inte har remiss.

Han utreder och behandlar hormonella sjukdomar som sköldkörtelsjukdom,
kortisolrubbningar, kalcium- och bisköldkörtelrubbningar, osteoporos,
testosteronbrist och övriga sjukdomar i binjurar och hypofysen.

Grundliga och målinriktade utredningar och kompetent behandling
som vi alltid eftersträvar.

Läs mer på endokrin.se