ALLMÄNT

Välkommen till HJC Hjärtcentrum AB och vår hemsida hjartcentrum.nu

Allmänna villkoren gäller när ni som konsument eller företag genomför en beställning via hjartcentrum.nu och övriga tillhörande sidor. Villkoren utgör ett avtal mellan er som konsument/företag och HJC Hjärtcentrum AB, organisationsnummer: 556903-8960, Fleminggatan 70, 112 45 Stockholm och vår hemsida nedan kallat hjartcentrum.nu. Läs igenom våra villkor innan ni genomför en beställning på vår hemsida hjartcentrum.nu, då ni förbinder er till följande villkor:

För att kunna beställa varor hos hjartcentrum.nu måste ni ha fyllt 18 år. Beställningar av kunder under 18 år måste vara godkända i noteringsfältet i kassan av målsman med namn och telefonnummer. hjartcentrum.nu accepterar inte enligt svensk lag kreditköp till personer under 18 år. hjartcentrum.nu förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra er beställning i de fall då ni till exempel uppgivit felaktiga personuppgifter.

Samtliga priser till konsument redovisas i svenska kronor inklusive aktuell mervärdesskatt. Vi reserveras oss för eventuella faktafel, prisändringar och övriga omständigheter som vi ej råder över, till exempel ändrad mervärdesskatt.

hjartcentrum.nu reserverar sig för eventuella bild- och skrivfel på hemsidan, såsom fel i produktbeskrivning. I övrigt reserverar vi oss även för eventuella felaktiga priser vid valutaförändringar eller felaktig information. hjartcentrum.nu har rätten att korrigera eventuella felaktigheter och ändra och uppdatera informationen på hemsidan. Vid angivelse av felaktigt pris för en tjänst som ni beställt kommer vi omgående att meddela er för att invänta ett godkännande av det förändrade priset innan vi genomför beställningen. Samtliga bilder på hemsidan ses som illustrationer och kan inte i vissa fall återspegla tjänstens exakta utseende.

Hemsidan hjartcentrum.nu inklusive allt innehåll ägs av HJC Hjärtcentrum AB. Detsamma gäller varumärket hjartcentrum.nu, samt samtliga bilder, grafik, text, design och information om varor och tjänster.

KONSUMENTSKYDD

Allmänna villkoren enligt nedan är tillämpliga på det köpeavtal som ni som konsument ansluter med hjartcentrum.nu. Genom era intressen som kund tillämpar vi bestämmelserna i Konsumentköplagen (SFS 1990:932), Distans- och hemförsäljningslagen (SFS 2005:59), samt även Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) /*GDPR gällande samtliga köp på hjartcentrum.nu (*General Data Protection Regulation, är en europeisk förordning med syftet att stärka och harmonisera skyddet för levande, fysiska personer inom Europeiska unionen vid hantering av personuppgifter. Förordningen antogs den 27 april 2016 och började gälla fullt ut den 25 maj 2018. Den ersatte då dataskyddsdirektivet (95/46/EG) från 1995).

KÖPINFORMATION

Er beställning sker via vår hemsida hjartcentrum.nu. Vid eventuella ändringar av er beställning måste det ske innan er order behandlas. Vid eventuell komplettering av er beställning och bokning är det därför viktigt att ni kontaktar vår kundsupport: info@hjartcentrum.nu

All avbokning måste ske senast 24 timmar innan ert bokade besök för att få erhålla hel returrätt på ert inbetalade belopp. Vårt behandlingspaket återbetalas inte när patienten redan påbörjat behandlingsperioden genom fysiskt möte med behandlande läkare eller behandlingspersonal.

PRISER, AVGIFTER OCH BETALNING

Då vi mottagit er beställning skickas en bekräftelse till er mailadress. Bekräftelsen utgör ett kvitto på att ni genomfört köpet. Det är därför viktigt att ni noterat rätt uppgifter vid beställningstillfället. Det är bra om ni sparar bekräftelsen vid eventuella framtida kontakter med vår kundsupport.

Ni kan välja olika betalningsalternativ genom att betala med bank- och kreditkort. Vi lagrar eller hanterar inte några bank- eller kreditkortsnummer.

Vi tar betalt direkt vid er beställning av vår tjänst om inte fakturabetalning eller annat liknande betalningssätt valts och godkänts av hjartcentrum.nu. hjartcentrum.nu förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda samtliga betalningssätt, alternativt ändra betalsätt om det ni valt inte fungerar vid tillfället för köpet. Eventuella begränsningar för olika betalningsalternativ finns redovisade på vår hemsida hjartcentrum.nu.

ÄGANDERÄTT

Samtliga tjänster förblir HJC Hjärtcentrum AB med webbutik hjartcentrum.nu egendom till dess att full betalning erlagts till bolaget. Alla bedrägeriförsök rapporteras till Polisen. Vi förbehåller oss rätten att häva ett köp om bedrägeri misstänks.

OMDÖMEN

HJC Hjärtcentrum AB med webbutik hjartcentrum.nu strävar alltid till att alla våra kunder skall bli garanterat nöjda med våra tjänster och vår kundsupport. Genom att ni lämnar omdömen på vår hemsida ger ni oss rätten att publicera de på hjartcentrum.nu, samt genom andra kanaler och medier. Vi förbehåller oss rätten att publicera och/eller ta bort inskickade omdömen.

VILLKORSÄNDRING

HJC Hjärtcentrum AB med webbutik hjartcentrum.nu förbehåller sig rätten att genomföra förändringar i ovanstående villkor när som helst i tiden. Samtliga förändringar av villkoren kommer att publiceras direkt på vår hemsida. Alla förändringar gäller från det att ni har accepterat villkoren, vilket sker i samband med ett nytt köp eller besök på hemsidan. Vi rekommenderar att ni besöker hemsidan regelbundet för att bli uppdaterade om eventuella förändringar av våra villkor.

ÖVRIGT

Vi följer strikt Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer och svensk lag i alla delar vid en eventuell tvist. Vid frågor kring våra Allmänna Villkor, Cookie- och integritetspolicy och tillvägagångssätt vid ångerrätt, reklamationer eller övriga frågor är ni alltid välkomna att kontakta hjartcentrum.nu. Enklast sker det via mail: info@hjartcentrum.nu

AVBOKNING

Vid avbokning inom 24 timmar före bokat besök tas en administrativ avgift ut om 900 kr. Vid uteblivet besök utan avbokning av patienten återbetalas maximalt 50 % av det belopp som överstiger 900 kr. Vårt behandlingspaket återbetalas inte när patienten redan påbörjat behandlingsperioden genom fysiskt möte med behandlande läkare eller behandlingspersonal.

ÅNGERRÄTT

Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar, dock senast 24 timmar innan ert bokade besök. Vid de fall patienten påbörjat något av våra behandlingspaket genom fysiskt möte med vår personal sker ingen återbetalning. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter beställningsdatum.

Om du utöva ångerrätten ska du skicka epost till: info@hjartcentrum.nu senast 24 timmar innan ert bokade besök.

VERKAN AV UTÖVAD ÅNGERRÄTT

Vid de fall då du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål, dock senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Återbetalningen kommer att ske med samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt vid köp, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. Återbetalningen kommer inte att kosta dig något.

REKLAMATION

All reklamation skall ske inom skälig tid till hjartcentrum.nu efter det att felet upptäcktes av dig som konsument. Om du av någon anledning är missnöjd med tjänsten ber vi dig kontakta kundtjänst på: info@hjartcentrum.nu