google0a20487ed434952a.html

Våra undersökningar 

Våra undersökningar 

Med anledning av förnyade momsregler på sjukvårdstjänster har vi behövt höja våra priser. Prishöjningen svarar bara till del av kostnadsökningen. Vi beklagar att denna situation uppstått och hoppas på en regeländring inom kort.

Mottagningsbesök

Vid ett mottagningsbesök hinner man resonera kring en symtombild och stämma av om vidare utredning och undersökning är nödvändig samt om aktuell behandling behöver omvärderas.

Ett mottagningsbesök är maximalt cirka 30 minuter långt. 

Mottagningsbesök

Vid ett mottagningsbesök hinner man resonera kring en symtombild och stämma av om vidare utredning och undersökning är nödvändig samt om aktuell behandling behöver omvärderas.

Ett mottagningsbesök är maximalt cirka 30 minuter långt. 

 • Anamnes
 • Allmän undersökning
 • Blodtryck
 • EKG i vila
 • Anamnes
 • Allmän undersökning
 • Blodtryck
 • EKG i vila

1400 kronor

Ultraljud av hjärtat

En normal ultraljudsundersökning av hjärtat. Man värderar storlek och funktion av vänsterkammaren, väggtjocklek och rörlighet. Storlek och funktion högerkammaren. Storlek förmak. Klaffarnas anatomi och funktion. De stora kärlen. 

Svar skriftligt och om så önskas även muntlig genomgång i samband med undersökningen. 

 • Ultraljudsundersökning
 • Skriftligt svar

2000 kronor med remiss

2500 kronor utan remiss

Arbets-EKG

Arbets-EKG utförs under pågående EKG-registrering under ökande belastning på Ergometercykel. Normalt görs ett maximalt test. 

Inför Arbets-EKG tas först ett vilo-EKG. Under Arbets-EKG kontrolleras utöver EKG, blodtrycket och syrgassaturationen i blodet. 

Ett Arbets-EKG ger svar på Arbetsförmåga, pulsreaktion, blodtrycksreaktion, förekomst av bröstsmärta eller andra symtom, EKG-reaktion - förekomst av belastningstecken, arytmier eller andra avvikelser. 


 • EKG i vila och arbets-EKG
 • Blodtryck
 • SpO2 i %

2100 kronor med remiss

2600 kronor utan remiss

Ergospirometri

En högintressant utredningsmetod där man kompletterar ett Arbets-EKG med kontinuerlig mätning av syrgaskonsumtion och koldioxidproduktion samt andningsvolymer och andningsmönster.

En Ergospirometri ger bland annat svar på maximal syreupptagningsförmåga, uppskattar tröskel för mjölksyra.

En Ergospirometri kan även ge en god bild av hjärt-lungfunktionen vid diverse sjukdomstillstånd och nedsättningar i organfunktion. 

 • Spirometri
 • EKG i vila
 • Arbets-EKG
 • Ergospirometri

3500 kronor med remiss

4000 kronor utan remiss

Långtids EKG

LåntidsEKG med kontinuerlig inspelning.

Vid arytmiutredning är Låntids-EKG en oundgänglig utredningsmetod.

En normallång registrering är 48 timmar men den kan förlängas upp till 7 dygn som längst. 


 • Långtids-EKG 48 timmar
 • Skriftlig rapport
 • Genomgång per telefon eller vid behov vid ett återbesök

2900 kronor 48 timmar med remiss

3300 kronor 48 timmar utan remiss

690 kronor extra per dygn därutöver

Långtids Blodtryck

Blodtryck är en mycket viktig riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom. Ibland kan blodtrycket vara svårvärderat och fluktuerande. Då är en långtidsmätning av trycket en viktig undersökning för bra beslutsunderlag.


 • 24 timmars blodtrycksmätning
 • Skriftlig rapport 
 • Genomgång per telefon eller vid behov vid ett återbesök

2400 kronor med remiss

2900 kronor utan remiss

Coala

En lysande svensk innovation där man med en enkel liten manick som heter Coala kan spela in sitt EKG upprepat och där Vi på Hjärtcentrum kan läsa av apparaten på distans.

En mycket bra metod för att hitta sällan förekommande arytmier. 


 • 2-3 veckors lån av apparat
 • Obegränsat antal inspelningar
 • Genomgång på mottagningen

3200 kronor

Sömnapnéutredning

Andningsuppehåll under sömnen kan leda till närmast invalidiserande tröttet, hypertoni och ökad kardiovaskulär risk.

Med denna välbeprövade metod kan man avgöra om sömnapné föreligger eller inte. 

En registrering sker under en natt hemma.

 • Lån av utrustning
 • Skriftlig rapport

3490 kronor

Videokonsultation

När du inte vill eller kan närvara vid ett fysiskt besök så kan en videokonsultation vara ett alternativ. Fylligare än ett telefonsamtal och mindre tidsödande än ett fysiskt besök. 

10-15 minuter långt samtal kan vara ett alternativ för att resonera kring akutella symtom eller för att sammanfatta en utredning eller behandling.

690 kronor

Telefontid

Har du frågor kring utförd undersökning eller behov att resonera men när det inte är motiverat eller önskvärt med ett besök så kan en telefontid komma till pass.

En telefontid omfattar frågor som kan avhandlas på normalt maximalt 10 minuter. Vid behov av längre samtal rekommenderas videokonsultation eller ett fysiskt besök.

490 kronor

Boka tid direkt välj mottagning

Eller om du föredrar videokonsultation eller telefontid

(Videosamtal debiteras 690 kronor och telefontid 490 kronor)

1Rityta 1@3x

Hjärtcentrum Stockholm och Mälardalen

Fleminggatan 70

112 45 Stockholm

087370110

info@hjartcentrum.nu

 
Organisationsnummer 5569038960

Bankgiro 102-5774

Fax: 08 501 096 69