google0a20487ed434952a.html

Våra undersökningar 

Våra undersökningar 

DSC_0011

Mottagningsbesök

Vid ett mottagningsbesök hinner man resonera kring en symtombild och stämma av om vidare utredning och undersökning är nödvändig samt om aktuell behandling behöver omvärderas.

Ett mottagningsbesök är maximalt cirka 30 minuter långt. 

Mottagningsbesök

Vid ett mottagningsbesök hinner man resonera kring en symtombild och stämma av om vidare utredning och undersökning är nödvändig samt om aktuell behandling behöver omvärderas.

Ett mottagningsbesök är maximalt cirka 30 minuter långt. 

 • Anamnes
 • Allmän undersökning
 • Blodtryck
 • EKG i vila
 • Anamnes
 • Allmän undersökning
 • Blodtryck
 • EKG i vila
 • Anamnes
 • Allmän undersökning
 • Blodtryck
 • EKG i vila

1400 kronor

Ultraljud av hjärtat

En normal ultraljudsundersökning av hjärtat. Man värderar storlek och funktion av vänsterkammaren, väggtjocklek och rörlighet. Storlek och funktion högerkammaren. Storlek förmak. Klaffarnas anatomi och funktion. De stora kärlen. 

Svar skriftligt och om så önskas även muntlig genomgång i samband med undersökningen. 

 • Ultraljudsundersökning
 • Skriftligt svar

2700 kronor 


Arbets-EKG

Arbets-EKG utförs under pågående EKG-registrering under ökande belastning på Ergometercykel. Normalt görs ett maximalt test. 

Inför Arbets-EKG tas först ett vilo-EKG. Under Arbets-EKG kontrolleras utöver EKG, blodtrycket och syrgassaturationen i blodet. 

Ett Arbets-EKG ger svar på Arbetsförmåga, pulsreaktion, blodtrycksreaktion, förekomst av bröstsmärta eller andra symtom, EKG-reaktion - förekomst av belastningstecken, arytmier eller andra avvikelser. 


 • EKG i vila och arbets-EKG
 • Blodtryck
 • SpO2 i %

2800 kronor

Ergospirometri

En högintressant utredningsmetod där man kompletterar ett Arbets-EKG med kontinuerlig mätning av syrgaskonsumtion och koldioxidproduktion samt andningsvolymer och andningsmönster.

En Ergospirometri ger bland annat svar på maximal syreupptagningsförmåga, uppskattar tröskel för mjölksyra.

En Ergospirometri kan även ge en god bild av hjärt-lungfunktionen vid diverse sjukdomstillstånd och nedsättningar i organfunktion. 

 • Spirometri
 • EKG i vila
 • Arbets-EKG
 • Ergospirometri

4300 kronor

Långtids EKG

LåntidsEKG med kontinuerlig inspelning.

Vid arytmiutredning är Låntids-EKG en oundgänglig utredningsmetod.

En normallång registrering är 48 timmar men den kan förlängas upp till 7 dygn som längst. 


 • Långtids-EKG 48 timmar
 • Skriftlig rapport
 • Genomgång per telefon eller vid behov vid ett återbesök

3300 kronor 48 timmar 

690 kronor extra per dygn därutöver

Långtids Blodtryck

Blodtryck är en mycket viktig riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom. Ibland kan blodtrycket vara svårvärderat och fluktuerande. Då är en långtidsmätning av trycket en viktig undersökning för bra beslutsunderlag.


 • 24 timmars blodtrycksmätning
 • Skriftlig rapport 
 • Genomgång per telefon eller vid behov vid ett återbesök

2400 kronor 


Coala

En lysande svensk innovation där man med en enkel liten manick som heter Coala kan spela in sitt EKG upprepat och där Vi på Hjärtcentrum kan läsa av apparaten på distans.

En mycket bra metod för att hitta sällan förekommande arytmier. 


 • 2-3 veckors lån av apparat
 • Obegränsat antal inspelningar
 • Genomgång på mottagningen

3200 kronor

Sömnapnéutredning

Andningsuppehåll under sömnen kan leda till närmast invalidiserande tröttet, hypertoni och ökad kardiovaskulär risk.

Med denna välbeprövade metod kan man avgöra om sömnapné föreligger eller inte. 

En registrering sker under en natt hemma.

 • Lån av utrustning
 • Skriftlig rapport

3500 kronor

Video-/Onlinekonsultation

När du inte vill eller kan närvara vid ett fysiskt besök så kan en videokonsultation vara ett alternativ. Fylligare än ett telefonsamtal och mindre tidsödande än ett fysiskt besök. 

En cirka 15 minuter lång konsultation kan vara ett alternativ för att resonera kring akutella symtom eller för att sammanfatta en utredning eller behandling.

690 kronor

Telefontid

Har du frågor kring utförd undersökning eller behov att resonera men när det inte är motiverat eller önskvärt med ett besök så kan en telefontid komma till pass.

En telefontid omfattar frågor som kan avhandlas på normalt maximalt 10 minuter. Vid behov av längre samtal rekommenderas videokonsultation eller ett fysiskt besök.

500 kronor

Vilken ort vill du besöka?

Observera att en bokning är bindande och eventuell avbokning behöver ske minst 48 timmar före besöket.

Vill du boka Onlinekonsultation eller Telefontid?

1Rityta 1@3x

Org. nr. 5569038960

Bankgiro 102-5774

Fax: 08 501 096 69

info@hjartcentrum.nu

HJC Hjärtcentrum AB

Fleminggatan 70 112 45 Stockholm

 Orgnr:

5569038960

Bankgiro 102-5774

 

info@hjartcentrum.nu