Vi välkomnar alla motionärer och idrottsutövare att genomgå hälsoundersökningen Idrott och Hjärta.

Det är lämpligt att genomgå undersökningen inför ett stundande träningskarriär, inför en krävande tävlingssäsong - även som motionär och efter ett längre uppehåll.

Boka undersökningen direkt. Vi kommer även ut till idrottsföreningen eller klubben - efter överenskommelse.